tel. 061 877 07 93 tel. kom. +48 513 179 886 61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 3 (na terenie WSK)

Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

PROPAN BUTAN

Wykorzystywany szeroko w turystyce jako źródło energii dla kuchenek turystycznych oraz lamp gazowych. W domach stanowi także alternatywę dla energii elektrycznej i oleju opałowego – do ogrzewania, jak i przede wszystkim do gotowania na kuchenkach gazowych. Rzadziej używany w przemyśle – głównie tam, gdzie ciężko dostarczyć energię w innej formie – np. przy pokrywaniu dachów papą, lutowaniu rynien oraz innych instalacji.

 

Posiadamy w ciągłej sprzedaży następujące rodzaje gazów technicznych:

 


TLEN TECHNICZNY

Powszechnie stosowany w aparatach spawalniczych do cięcia i żłobienia tlenem, spawania gazowego metali oraz innych procesów płomieniowych: łukowania, natryskiwania, prostowania. Stosowany także w przemyśle metalurgicznym do wytopu stali oraz innych metali nieżelaznych. W przemyśle chemicznym do zagazowywania stałych materiałów opałowych, do syntezy produktów naftowych i innych produktów chemii organicznej. Ogromne znaczenie w medycynie oraz przemyśle spożywczym.


ACETYLEN

Acetylen rozpuszczony w acetonie ma zastosowanie do cięcia i żłobienia tlenem, spawania gazowego metali oraz innych procesów płomieniowych: łukowania, natryskiwania, prostowania. Jest podstawowym gazem stosowanym w spawalnictwie, doskonały gaz palnikowy, zapewniający najwyższą temperaturę i najszybszy zapłon płomienia.


DWUTLENEK WĘGLA (przemysłowy i spożywczy)

W przemyśle chemicznym w syntezach chemicznych, do napełniania gaśnic przeciwpożarowych, w agregatach chłodniczych, doskonały jako gaz ochronny przy spawaniu i składnik wielu mieszanek spawalniczych, stosowany również w przemyśle spożywczym do produkcji piwa i napojów gazowanych, do konserwacji i przechowywania żywności. Ma również zastosowanie w laboratoriach. Coraz rzadziej stosowany jako gaz osłonowy przy spawaniu metodą MAG, ze względu na osiąganie niższych prędkości spawania, powstawanie dużych ilości odpryskow, pyłów i dymów, gorsze właściwości mechaniczne złącza, ograniczenia w wyborze sposobu przenoszenia metalu w łuku – możliwy jedynie łuk zwarciowy.


ARGON

Jako gaz osłonowy przy spawaniu metodą MAG lub TIG, oraz w procesach ciecia, spawania i natryskiwania plazmowego. Stosowany jest w spawalnictwie do łukowego spawania różnego typu stali, do cięcia metali kolorowych oraz do produkcji stopów metali. Gaz ten jest szeroko stosowany do produkcji mieszanin gazowych z dwutlenkiem węgla, tlenem, helem, wodorem, azotem. Argon łącznie z oparami rtęci służy do wypełniania lamp tzw. świetlówek, do produkcji lamp żarowych, półprzewodników, laserów. Również w analizach laboratoryjnych.


MIESZANKI SPAWALNICZE

Gaz osłonowy do spawania metodą MAG stali niestopowych i niskostopowych zarówno łukiem zwarciowych jak również natryskowym i pulsującym. Najbardziej uniwersalny gaz do spawania elementów o zróżnicowanych grubościach. Najkorzystniejszy przy spawaniu większością drutów proszkowych.


AZOT (również spożywczy)

Do cięcia plazmowego (min. 4,6) oraz jako podstawowy składnik gazu osłaniającego spoinę od strony grani (gazu formującego). W przemyśle chemicznym do produkcji m.in. amoniaku, kwasu azotowego, nawozów azotowych, materiałów wybuchowych i innych. W hutnictwie do azotowania metali, w elektrotechnice do m.in. produkcji żarówek, w przemyśle spożywczym, papierniczym i medycynie. Ma również zastosowanie w laboratoriach analitycznych.


MIESZANKI SPOŻYWCZE

FRESHMIX – mieszanka azotu i dwutlenku węgla.

© MK_GAZY Paulina Dobińska-Adamek i Sebastian Adamek s.c.