Do cięcia plazmowego (min. 4,6) oraz jako podstawowy składnik gazu osłaniającego spoinę od strony grani (gazu formującego). W przemyśle chemicznym do produkcji m.in. amoniaku, kwasu azotowego, nawozów azotowych, materiałów wybuchowych i innych. W hutnictwie do azotowania metali, w elektrotechnice do m.in. produkcji żarówek, w przemyśle spożywczym, papierniczym i medycynie. Ma również zastosowanie w laboratoriach analitycznych.