Acetylen rozpuszczony w acetonie ma zastosowanie do cięcia i żłobienia tlenem, spawania gazowego metali oraz innych procesów płomieniowych: łukowania, natryskiwania, prostowania. Jest podstawowym gazem stosowanym w spawalnictwie, doskonały gaz palnikowy, zapewniający najwyższą temperaturę i najszybszy zapłon płomienia.