tel. 061 877 07 93 tel. kom. +48 513 179 886 61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 3 (na terenie WSK)

AZOT

Do cięcia plazmowego (min. 4,6) oraz jako podstawowy składnik gazu osłaniającego spoinę od strony grani (gazu formującego). W przemyśle chemicznym do produkcji m.in. amoniaku, kwasu azotowego, nawozów azotowych, materiałów wybuchowych i innych. W hutnictwie do azotowania metali, w elektrotechnice do m.in. produkcji żarówek, w przemyśle spożywczym, papierniczym i medycynie. Ma również zastosowanie w laboratoriach analitycznych.

© MK_GAZY Paulina Dobińska-Adamek i Sebastian Adamek s.c.