Jako gaz osłonowy przy spawaniu metodą MAG lub TIG, oraz w procesach ciecia, spawania i natryskiwania plazmowego. Stosowany jest w spawalnictwie do łukowego spawania różnego typu stali, do cięcia metali kolorowych oraz do produkcji stopów metali. Gaz ten jest szeroko stosowany do produkcji mieszanin gazowych z dwutlenkiem węgla, tlenem, helem, wodorem, azotem. Argon łącznie z oparami rtęci służy do wypełniania lamp tzw. świetlówek, do produkcji lamp żarowych, półprzewodników, laserów. Również w analizach laboratoryjnych.